Breathe Mobile Solutions

Mobiilisimulaattorit / eOppimispelit

Breathe Mobile Solutions on vuonna 2019 perustettu suomalainen ohjelmistoyritys, joka valmistaa sosiaali- ja terveysalalle älylaitteilla käytettäviä koulutustyökaluja, joita kutsumme mobiilisimulaattoreiksi.

Mobiilisimulaattoreissa harjoitellaan virtuaalisesti realistisia potilaan kohtaamistilanteita ja kehitetään ammattitaitoa oikeita työtilanteita ja -tehtäviä varten. Mobiilisimulaattorit ovat ensihoito- ja hoitoalan ammattilaisten suunnittelemia ja ylläpitämiä.

Yrityksemme tarjoaa globaalisti ainutlaatuisia sovelluksia, kuten BREATHe: Paramedic ja BREATHe: Nursing -mobiilisimulaattorit, jotka on suunniteltu kehittämään ammattilaisten ja ammattiin opiskelevien asiantuntemusta realististen hoitoskenaarioiden avulla.

Mobiilisimulaattorien käyttäjiä ovat niin toisen asteen oppilaitokset, korkeakoulut kuin myös hyvinvointialueet.

Näiden lisäksi mobiilisimulaattoriamme käytetään Oulun Ammattikorkeakoulun järjestämissä verkkokursseilla "Perustason ensihoito virtuaalisimulaatioina - opi ensihoitoa mobiilipelin avulla" sekä “Hoitotason ensihoito virtuaalisimulaatioina - opi hoitotason ensihoitoa mobiilipelin avulla”. Verkkokurssille voi ilmoittautua CampusOnlinen sivuilta ilmoittautumisen ollessa auki. Kurssit alkavat keväällä ja kesällä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen kursseille: campusonline.fi

Katso asiakasreferenssimme

Mobiilisimulaattori

Mobiilisimulaattoreidemme koulutusten sisällöstä ja pedagogisesta suunnittelusta Breathella vastaavat alan ammattilaiset:

Juha
Juha Upola

Toimitusjohtaja, sisällöntuotanto

Pelastaja, Ensihoitaja AMK, ALS-kurssi, Kyberturvallisuuden maisteriopiskelija

Hoitotason ensihoitaja, Lapha

Janne
Janne Halonen

Hallituksen puheenjohtaja, sisällöntuotanto

Pelastaja, Ensihoitaja AMK, ALS-kurssi

Hoitotason ensihoitaja, Soite

Petri
Petri Roivainen

Pedagoginen suunnittelu

Sairaanhoitaja, TtM, Terveystieteiden tohtori

Oulun ammattikorkeakoulun ensihoidon yliopettaja


Paramedic Mobile Simulator

Ensihoitoalan ammattilaisille ja sitä opiskeleville

Mobiilisimulaattorin tehtävät on suunniteltu mahdollisimman realistisiksi ja päätöksentekotilanteet ovat jokapäiväisestä ensihoitajan työelämästä. Mobiilisimulaattorilla on mahdollisuus myös harjoitella harvinaisempia vaativia tilanteita turvallisesti.

Tehtävät ovat jaoteltu vaatimustasoiltaan perus- ja hoitotasolle ja lisäksi kolmeen eri pääkategoriaan:

 • Sisätautinen
 • Neurologinen
 • Trauma

Jokaisessa pääkategoriassa on vielä omat alakategoriansa. Kaikki tehtävät on suunniteltu ensihoidon ammattilaisten toimesta ja tehtävien oikeat vastaukset perustuvat virallisiin hoito-ohjeisiin.

Ota yhteyttä ensihoitoalan mobiilisimulaattorista taikka sovi kanssamme esittely

Kaikille saatavilla oleva ensihoidon mobiilisimulaattori Stay and Play For All on myös ladattavissa App Storessa ja Google Playssa Android- ja iOS-laitteille.

Stay and Play For All:ssa pääset harjoittelemaan mobiilisimulaation avulla kaikkia samoja realistisia ensihoidon tehtäviä kuin organisaatioille tarkoitetussa BREATHe: Paramedicissa.

Ero Stay and Play For All:ssa verrattuna organisaatioille suunnattuun BREATHe: Paramedic versioon on se että kouluttajan roolia ei ole rakennettu mukaan palveluun. Eli kouluttajaksi määritelty henkilö ei voi luoda ja lähettää ensihoidon koulutuspaketteja eikä tarkastella koulutusryhmän tuloksia.

Esittelyvideon täysversio


Nursing Mobile Simulator

Hoitoalan ammattilaisille ja sitä opiskeleville

Simulaattorin tehtävät on suunniteltu mahdollisimman realistisiksi ja päätöksentekotilanteet ovat jokapäiväisestä hoitajan työelämästä.

Tehtävät on jaoteltu vaatimustasoltaan erikseen lähihoitajille ja sairaanhoitajille. Tehtävät mukailevat hoitajien tyypillisimpiä potilastapauksia kiireellisissä sekä kiireettömissä tilanteissa kotihoito ja hoivakoti/vuodeosasto ympäristöissä. Tasosta riippumatta tehtävillä korostuu potilaan systemaattinen tutkiminen ja tilanarvion tekeminen.

Potilaan tilanarvion lisäksi tehtävillä pääsee harjoittelemaan hoitoalan tärkeitä toimenpiteitä kuten:

 • potilaan lääkitsemistä
 • potilaan lääkkeiden jakamista lääkelistan mukaisesti
 • vieritestien tulkintaa
 • konsultointia
 • kipupumpun käyttöä
 • jatkohoitopäätöksen tekemistä

Kaikki tehtävät on suunniteltu hoitoalan ammattilaisten toimesta ja tehtävien oikeat vastauksetperustuvat virallisiin hoito-ohjeisiin.

Ota yhteyttä hoitoalan mobiilisimulaattorista taikka sovi kanssamme esittely


Mobiilisimulaattorien hyödyt

Ensihoito- ja hoitoalan ammattilaisille:
 • Kehität ja ylläpidät omaa ammattitaitoasi harjoittelemalla monipuolisesti eri tehtäviä simulaationkaltaisesti ja turvallisesti
 • Rajaton mahdollisuus opiskelulle, missä ja milloin vain
 • Itsevarmuutta päätöksentekoon
 • Systemaattisuus ja oikeat hoitoprotokollat tulevat tutuiksi
 • Pelillinen oppiminen on tutkitusti motivoivaa ja tehokasta
Organisaatioille:
 • Organisaatioversioon kuuluu verkkopalvelu, joka toimii koulutus- ja arviointityökaluna. Verkkopalvelussa kouluttaja voi:
  • Muodostaa koulutusryhmiä esim. toimipaikan tai työtehtävien mukaan
  • Luoda koulutuspaketteja valmiista keikkapankista
  • Lähettää koulutuspaketteja yksilöille tai koulutusryhmille
  • Tarkastella lähetettyjen tehtävien tuloksia
  • Saada helposti ja nopeasti kuvan ryhmäsi osaamisesta sekä lisäkoulutustarpeesta
 • Organisaatio voi tarjota rajattoman määrän koulutusta
 • Koulutus ei ole riippuvainen ajasta eikä paikasta vaan organisaation lähettämät koulutuspaketit voi suorittaa määritellyn aikataulun mukaan.
 • Ei pakollisia laitehankintoja, mobiilisimulaattori toimii Android ja iOS -käyttöjärjestelmillä varustetuilla älylaitteilla
 • Hinnoittelu organisaation käyttäjämäärän mukaan
 • Nykyisten asiakkaidemme käyttötapauksia mobiilisimulaattorille ovat mm. ennakkotehtävät, säännölliset koulutukset, tasotestaukset, perehdytys jne.

Mobiilisimulaattorien ominaisuudet

Arvioitavat osaamisalueet
Systemaattinen tutkiminen

Tehtävien oikeat vastaukset perustuvat viisiportaiseen potilaan kohtaamismalliin: ensiarvio, välittömät henkeä pelastavat toimenpiteet, tarkennettu tilanarvio, työdiagnoosin/oireiden mukainen hoito ja toistettu tilanarvio. Mobiilisimulaattori tunnistaa myös suoritusjärjestyksen ja systemaattisuus arvostellaan cABCDE -protokollan mukaisesti.

Lääkehoito

Mobiilisimulaattorissa lääkkeet ovat vaikuttavien aineiden nimillä. Lisäksi lääkehoitoa toteutettaessa tulee aina suorittaa lääkelasku. Lääkkeistä kerrotaan vaikuttavan aineen vahvuus, mutta käyttäjä määrää itse kuinka paljon lääkettä annetaan, oli kyse sitten millilitroista tai tableteista.

Oma lääkitys*

Tehtävillä on aina näkyvissä potilaan oma lääkitys eli potilaan lääkelista ja tarvittaessa annettavat lääkkeet, sekä hoito-ohje tarvittaessa annettavien lääkkeiden käyttöön. Tarvittaessa annettava lääkitys voi joillain tehtävillä olla ratkaisu potilaan vaivaan. Osassa tehtävistä tulee suorittaa myös potilaan lääkkeiden jako virtuaaliseen dosettiin. Käyttäjä tarkistaa potilaan lääkelistalta käytössä olevat lääkkeet ja niiden määrät ja jakaa oikeat annokset oikeille paikoille dosettiin. Käytössä olevien lääkkeiden vahvuudet vaihtelevat, joten tehtävä vaatii tarkkuutta.

Nursing*
EKG-tulkinta*

Mobiilisimulaattorissa potilaalta voi ottaa sydänfilmin eli EKG:n. EKG:n tarkastelun lisäksi, tulee käyttäjän vastata tulkintakysymyksiin, mikä edellyttää EKG:n systemaattista tulkitsemista.

Paramedic*
Tilanarvion mittarit

Potilasta tutkiessa simulaattori täydentää automaattisesti NEWS -pisteitä potilaan tilan arvioimiseksi. Lisäksi sanallisen vasteen perusteella käyttäjän tulee itse määrittää mm. GCS -pisteet sekä arvioida aivoverenkiertohäiriöpotilaan tilaa ja trombolyysihoidon mahdollisuutta standardoidun FAST -neurostatuksen mukaan.

Konsultointi

Mobiilisimulaattorissa on mahdollisuus konsultoida lääkäriä. Konsultointi toteutuu ISBAR -mallin mukaisesti. Käyttäjän tulee osata itse kuvailla tilanne ja ehdottaa lääkärille hoitoprotokollaa, jonka lääkäri joko hyväksyy tai korjaa.

Kuljetuspäätös*

Ensihoidon tehtävissä tulee luonnollisesti tehdä kuljetuspäätös. Mikäli kuljetukseen päädytään, tulee käyttäjän määrittää, kuljetetaanko potilas perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon vai yliopistolliseen sairaalaan. Jokaiselle määränpäälle on määritelty omat hoitovalmiudet ja etäisyys minuutteina. Käyttäjän tulee myös valita, tekeekö ennakkoilmoituksen kuljetuskohteeseen ja millä kuljetuskoodilla kuljetus tapahtuu. Lisäksi tulee määrittää, tarvitaanko ilmoitusta sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluun. Lopuksi valitaan aina myös kokonaistilanteeseen sopiva työdiagnoosi.

Myös kuljettamatta jättäminen on mahdollista. Tällöin tulee vielä erikseen kysymyksiä kuljettamatta jättämisen ehdoista.

Paramedic*
Jatkohoitopäätös*

Jokaisella tehtävällä käyttäjän tulee tehdä päätös potilaan jatkohoidosta ja tunnistaa hoidon tarpeen kiireellisyys potilaan oireiden ja mittausten perusteella. Vaihtoehtoja ovat

 • Soita 112 (hätätilanne)
 • Soita kelataksi päivystykseen (päivystyksellistä hoitoa vaativa, ei hätätilanne)
 • Varaa aika lääkärin vastaanotolle (lääkärin arviota vaativa, mutta ei päivystyksellinen tilanne)
 • Seuranta/ei toimenpiteitä (seurantaa vaativa tilanne)

Jos päädytään soittamaan 112, pitää käyttäjän vielä vastata ensihoitajien kysymyksiin potilaan taustoista ja määrittää oma työdiagnoosi tilanteesta.

Kelataksia soittaessa täytyy määritellä parhaiten kuljetukseen sopiva auto (henkilöauto, paaritaksi tai invataksi) sekä oma työdiagnoosi tilanteesta.

Nursing*

Asiakkaitamme

Asiakkailta kuultua

"Olemme kokeneet sovelluksen ja siihen sisältyvän verkkopalvelun erinomaiseksi apuvälineeksi osaamisen hallinnan kokonaisuutta suunnitellessa. Sovelluskokonaisuus antaa vapautta ja mahdollisuuksia joustavampaan koulutussuunnitteluun sekä niiden järjestämiseen sekä työntekijän, että työnantajan näkökulmasta. Olemme integroineet sovelluksen osaksi vuosittaista koulutuskokonaisuuttamme ja uskon, että tulemme monipuolistamaan käyttöämme tulevaisuudessa. Tällä hetkellä pohdimme sovelluksen potentiaalia tulevaisuudessa uusien työntekijöiden perehdytyksen tukena sekä tulevien uusien hoito-ohjeiden jalkauttamisessa kentälle joustavasti."

Hyvinvointialueen koulutushoitaja

"Mielestäni tehtävistä on helpompi soveltaa toimintatapoja varsinaisiin simulaatioihin verrattuna perinteisiin ennakkotehtäviin. Esimerkiksi systemaattinen tutkiminen kunkin potilaan kohdalla ja kuhunkin tehtävään liittyvät hoitolinjat jäivät huomattavasti paremmin päähän mobiilisimulaattorin kautta. Myös se, että toimenpiteet kuten lääkehoito, ja esim. tahdistus tai kardioversio yms. pystyi suorittamaan pelissä deffan näytöllä, oli huomattavasti hyödyllisempi, kuin perinteinen tekstistä teoriassa asian opettelu."

Opiskelija

"Mielestäni huomattavasti parempi tapa opiskella simulaatioihin kuin kirjalliset tehtävät. Joutuu oikeasti miettimään miten ja kuinka nopeasti tehtävällä toimii. Simulaattorilla oppi systemaattisuutta ja ripeyttä sekä ajatusmallia työdiagnoosista. Hyvää oli myös jatkohoitopäätös, jota sai miettiä. Tehtävien uudelleen suorittaminen oli myös hyvä, sillä virheitä sai korjata ensimmäisen kerran jälkeen."

Opiskelija

"Koin pelioppimisen erittäin hyvänä tapana oppia systemaattista tutkimista, raportointia ja työdiagnoosien tekemistä! Ei tarvinnut lukea pelkkää teoriaa vaan pelin kautta pääsi myös lähemmäksi oikeaa tilannetta ja sitä miten asiat tehdään käytännössä vaikka kirjaimellisesti käytännössä niitä ei päässyt tekemään. Kannatan ehdottomasti pelin avulla oppimista!"

Opiskelija

"Mobiilisimulaattori mahdollisti turvallisen oppimisen "oikeassa" tilanteessa. Ei tarvinnut pelätä jos tekee vääriä päätöksiä, koska kyseessä oli peli eikä oikea ihminen. Palaute lopuksi siitä, mitä olisi pitänyt tehdä missäkin järjestyksessä oli erittäin hyvä ja kattava. Palautteen avulla sai myös varmuutta omaan tekemiseensä ja omiin johtopäätöksiinsä sekä kattavasti tietoa eri aihealueista."

Opiskelija

"Simulaattori oli yllättävä, tuore tuulahdus ja erittäin tervetullut uudistus ensihoidon ennakkotehtävien suorittamiseen. Ajatus opiskelusta tätä kautta ei ollut käynyt mielessä, mutta olen alusta asti ollut sitä mieltä, että peli on ollut erittäin hyödyllinen opiskeluväline simulaatioita ennen harjoitteluksi."

Opiskelija

Ota yhteyttä

Myynti

Mikäli haluat tiedustella lisää mobiilisimulaattoreista, tai keskustella organisaationne mahdollisuudesta koekäyttöön, niin ottakaa yhteyttä myyntitiimiimme sähköpostitse osoitteessa

Tuki

Mikäli mobiilisimulaattori on käytössä organisaatiollanne ja ilmenee mitä tahansa ongelmia, niin tukipyynnöt tuotteen käytöstä voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen

SOME

Viimeisimmät päivitykset yrityksemme tuotteista saat sosiaalisesta mediasta